yangrongdaily:

Upcoming drama: Mei Ren Zhi Zhao (美人制造)

hkctvdramas:

Mei Miao De Qiyu (美妙的奇遇), EP02

Don’t make me laugh!

xxxshakespearexxx:

The Legend of Xiao Zhuang 大玉儿传奇 : Jing Tian 景甜, 聂远 Nie Yuan
 耿乐 Geng

yangrongdaily:

Upcoming drama: Yun Zhong Ge (大汉情缘之云中歌)

xxxshakespearexxx:

“Thousands Flowers of Bones”  花千骨
Zhao Li Ying, Wallace Huo, Jiang Xin 蒋欣 Yu Qing, Zhang Danfeng,
Li Chun, Chee Wen, Tang Lijun etc

http://www.ancientchinese.net/index.php?action=recent

Tian Xing and Tao Le Si knowing about Leo & Huan Huan

(Source: aaronyupdates)

hkctvdramas:

The Virtuous Queen of Han (大汉贤后卫子夫), EP02

The frustration of not seeing what you want…

yangrongdaily:

Upcoming drama: My Love to Tell You (我的爱对你说)

yangrongdaily:

Upcoming drama: My Love to Tell You (我的爱对你说)

Divorce Lawyers (離婚律師)

Starring Wu Xiu Bo & Yao Chen

Love at Second Sight (一見不鍾情)

Starring Ryan Zheng, Rainie Yang, and Michael Zhang